تهران، قلهک، خیابان دولت 09126845852

شارژ کپسول اتان

گاز اتان یک ترکیب شیمیایی با فرمول C2H6 است که در گروه هیدروکربنی آلکان‌ها قرار می‌گیرد و دارای دو کربن است گاز اتان در شرایط STP گازی بدون رنگ است و در گاز طبیعی وجود دارد که با پالایش آن اتیلن (اتن) بدست می‌آید. گاز اتان اولین بار در سال ۱۸۳۴ توسط مایکل فارادی از طریق الکترولیز پتاسیم استات بدست آمد و بیشترین استفاده گاز اتان در صنایع شیمیایی برای تولید اتن می باشد. گاز اتان C2H6 در دما و فشار استاندارد، گازی بی رنگ، بی بو و بسیار قابل اشتعال است. گاز اتان تحت فشار بوده و به شدت آتشزا می باشد و مخزن آن باید به دقت حمل گردد.گاز اتان به سرعت باعث خفگی می گردد.همچنین باید از گرما و جرقه بدور باشد.دمای خود اشتعالی گاز اتان 497 درجه می باشد.سیلندر گاز اتان باید به صورت ایستاده حمل شود و به هیچ وجه قل داده نشود.

گاز اتان C2H6 یک هیدروکربن است که در طبیعت بعنوان یگ گاز، بی رنگ، بی بو و در فشار و دمای استاندارد وجود دارد. گاز اتان C2H6 بشدت آتشزا، قابل اشتعال و از نظر شیمیایی غیر فعال و غیر سمی محسوب می شود. گاز اتان C2H6 خاصیت خوردگی نداشته و لذا در ساخت تجهیزات در تماس با آن استفاده از هر فلزی ممکن است. این ترکیب پایدار است و در برابر واکنش مقاومت نشان می دهد. گاز اتان C2H6 به دلیل داشتن ماهیت غیرقطبی، محلول در حلال های قطبی، مانند آب است. گاز اتان C2H6 در دمای اتاق بسیار قابل اشتعال می باشد. گاز اتان C2H6 برای اولین بار توسط الکترولیز آب بدست آمد و در آزمایشگاه توسط روشی به نام "کولب الکترولیز" تولید می شود. همچنین متان را به طریق فرآیند میعان از اتان جدا می کنند. اتان از مواد اولیه و مهم پتروشیمی است.

بیشترین کاربرد گاز اتان در تولید متان با روش کراکینگ بخار است. هنگامی که با بخار رقیق می شود و مختصری در دماهای خیلی بالا حرارت داده می شود، هیدروکربن های سنگین به هیدروکربن های کوچکتر می شکنند و هیدروکربن های اشباع شده غیر اشباع می شوند. اتان برای تولید گاز متان بسیار مطلوب است زیرا کراکینگ بخار اتان برای اتین نسبتا انتخابی است. در صورتی که کراکینگ بخار هیدروکربن های سنگین تر منجر به تولید مخلوطی فقیر از اتین و غنی از آلکین های سنگین تر مثل پروپین (پروپیلن) و بوتادیئن و هیدروکربن های آروماتیکی می شود.

گاز اتان به عنوان یک ماده اولیه برای تولید مواد شیمیایی در آزمایشگاه تحت بررسی است. کلرینه کردن اکسیداتیو اتان مدت هاست که مسیر به صرفه تری برای کلرینه کردن اتین و وینیل کلراید است. فرایندهای زیادی برای انجام این واکنش اختراع شده است. اما قابلیت انتخاب پذیری ضعیف وینیل کلراید و شرایط های واکنشی خورنده (به ویژه یک مخلوط واکنش محتوی هیدروکلریک اسید در دماهای بالاتر از 500 درجه سانتی گراد) تجاری سازی اغلب آن ها را با مشکل مواجه کرده است.

گاز اتان می تواند به عنوان یک مبرد در سیستم های تبریدی استفاده شود. در اشل خیلی کمتر در تحقیقات علمی گاز اتان مایع برای شفاف ساختن نمونه های غنی از آب برای میکروسکوپ های الکترونی استفاده می شود. یک فیلم نازک از آب به سرعت در اتان مایع در دمای -150 یا سردتر غوطه ور می شود. آب به سرعت منجمد شده و به حالت کریستالی در می آید. با روش های انجماد آهسته تر کریستال های یخ خوبی تشکیل نمی شود.


به مشاوره نیاز دارید؟